چگالی کلمات کلیدی چیست و چه اهمیتی در رتبه بندی سایت دارد؟

چگالی کلمات کلیدی,فرمول چگالی کلمات کلیدی,کلمات کلیدی

چگالی کلمات کلیدی پارامتری فوق العاده و منحصر به فرد در بهینه سازی موتور جستجوگر است، به بیان دیگر میزان به کار گرفتن کلمات کلیدی در صفحه سایت نسبت به سایر کلمات را در نظر می‌گیرد. در واقع برای درک مطالب نوشته شده در یک سایت لازم است فاکتورهایی در نظر گرفته شود می‌توان چگالی […]